Wewnętrzny Regulamin Funkcjonowania 2020

W czasie epidemii przesyłamy wewnętrzny regulamin, który obowiązuję podczas naszych treningów itp.

Fundacji Alpi Club oraz Klubu Sportowego Alpi CLub ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE EPIDEMII, Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ WSKAZANYCH W PRZEDMIOTOWYCH WYTYCZNYCH I AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA.

  1. W zajęciach organizowanych przez Alpi CLub może uczestniczyć tylko zdrowe dziecko bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Uczestnicy mogą być przyprowadzani na zajęcia przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych.
  3. W budynku, w którym organizowane są zajęcia do momentu wejścia na salę/stok narciarski i wyjścia z Sali/ stoku po zajęciach, uczestnicy, Rodzice, Opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych osłaniających usta i nos.
  4. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce.
  5. W razie zaobserwowania u uczestnika zajęć objawów chorobowych, uczestnik będzie musiał być niezwłocznie odebrany z miejsca zajęć.
  6. Obowiązują zapisy na zajęcia i opłaty (1 raz w m-cu 150 PLN, 2 lub 3 razy w m-cu 250 PLN 4 razy w m-cu 300 pln)
  7. Obowiązuje potwierdzenie obecności na zajęciach poprzez sms 797725742 lub fundacja@alpiclu.pl bądź wiadomość prywatną na messenger do Zosi, przed każdymi zajęciami.
  8. Wszyscy uczestnicy zajęć deklarują przestrzeganie lokalnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych