Legitymacja klubowa sezon 21/22

§ 1

 Klub Sportowy „AlpiClub” (KS Alpiclub”) działa jako jednostka organizacyjna Fundacji Alpiclub, KRS 0000754250.

§ 2

Najwyższą władzą Klubu jest Zarząd Fundacji Alpiclub.  

§ 3

Celem działalności Klubu jest :

– szkolenie w narciarstwie zjazdowym, sportach wrotkarskich, sportach rowerowych, jeździectwie i innych dyscyplinach sportowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych, na wszystkich poziomach umiejętności,
– organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym,
– uczestnictwo członków klubu w rywalizacji sportowej na wszystkich poziomach.

§ 4

Warunkami przynależności do Klubu są:

– złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne             uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych
– zezwolenie rodziców (opiekunów)
– zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
– bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom w trakcie zajęć
– kultura osobista i zdyscyplinowanie
– przestrzeganie niniejszego regulaminu  

§ 5

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym.  

§ 6

Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym: treningi ogólnorozwojowe w salach sportowych oraz na wolnym powietrzu, wycieczki rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne , obozy sportowe.

§ 7

Każdy uczestnik Klubu powinien posiadać własny sprzęt i ubiór dostosowany do dyscypliny sportowej. Pod rygorem niedopuszczenia do zajęć powinien spełniać warunki umożliwiające bezpieczne uprawianie sportu oraz być dostosowany do wieku i poziomu umiejętności użytkownika jak również wymogów określonych w przepisach regulujących daną dyscyplinę sportu. W przypadku dyscyplin : narciarstwo alpejskie, sporty wrotkarskie, sporty rowerowe posiadanie i używanie kasku jest bezwzględnie obowiązkowe.

§ 8

Wyjazdy na zajęcia szkoleniowe oraz uczestnictwo w zajęciach i treningach odbywają się na koszt uczestników.

§ 9

Na obowiązkowe opłaty składają się:

– miesięczna składka członkowska za udział w zajęciach :

Opłata w formie miesięcznej:

1 miesiąc 150 zł – treningi 1 w tygodniu*

1 miesiąc 250 zł – treningi 2/3 razy w tygodniu*

*Płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca na rachunek Fundacji AlpiClub (47 1140 2004 0000 3602 7814 9730) tytułem „Opłata członkowska”.

§10

 Każdy uczestnik ma prawo wykupienia Legitymacji Klubowej w cenie 180zl upoważniającej do 10% zniżki za opłaty miesięczne oraz opłaty za wskazane przez Klub wyjazdy. Legitymację można wykupić :

– dla obecnych członków Klubu w terminie do 30 września 2021,

– dla nowych członków Klubu do końca pierwszego pełnego miesiąca uczestnictwa w zajęciach Klubu.

§11

Zarząd Fundacji AlpiClub zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu oraz wprowadzania zmian.

§12

Regulamin wchodzi w życie 1 września 2021.